Biltema til Notodden?

På mandag denne uka kom det en pressemelding fra Biltema sentralt at dersom de ikke finner en snarlig tomt å bygge på i Kongsberg så legger de ned avdelingen der. Det er mange ting som tyder på at det er formel avstand mellom Biltemas ledelse og Kongsberg kommune i denne saken. Er tidspunktet for et frieri fra Notodden ideelt?

Jens Sveaass, Kommunalsjef for tekniske tjenester og samfunnsutvikling i Kongsberg Kommune innrømmer til Laagendalsposten at konflikten med Biltema har foregått over lang tid. Konflikten bunner i at Biltema har en leiekontrakt på dagens lokaler som går ut i 2021. De trenger større plass og har derfor ytret ønske om egnet tomt på utsiden av byen. Behovet er ca 6000 kvm byggningsmasse og tilhørende parkering og vareleveringsareal. Dette har ikke Kongsberg klart å innfri.

Kommunen vil ha Biltema i sentrum, Biltema vil på utsiden
Kommunen på sin side holder fast ved sitt overordnede vedtak om at detaljhandel skal holdes innenfor sentrum av byen, noe som ikke er ønskelig sett fra Biltema sin side. Biltema fikk i 2015 endret sin næringskode i Brønnøysund fra detaljhandel til næringskode 37522, såkalt plasskrevende handel. Dette ønsker åpenbart ikke Kongsberg Kommune å anse som relevant. De vil ha Biltema i sentrum.

Biltema sin leiekontrakt for dagens lokaler på 950 kvm i sentrum av Kongsberg går ut i 2021 og vil i følge Biltema selv ikke bli fornyet. Biltema mener videre at de trenger 12 mnd for å bygge en ny butikk og således begynner dette å haste. Dette har de nå gitt klart uttrykk for til Kongsberg Kommune.

Ordføreren: «lukter» utpressing
Ordføreren i Kongsberg, Kari Anne Sand (SP), mener på sin side at det «lukter litt utpressing» av måten Biltema nå presser kommunen og hun mener det blir helt feil å legge til rette for et Biltema utenfor sentrum av byen. Hun bekrefter at politikerne er i gang med å diskutere en ny arealplan, men at dette vil ta tid å få på plass… Og slik står altså saken på Kongsberg nå!

Nå må vi kjenne vår besøkelsestid
Så min tanke etter å ha lest om saken er at nå burde Notodden være «PÅ»! Tilby tomt og få Biltema til Notodden. Helst på Tuven, men det er jo ikke sikkert at det lar seg løse med det plassbehovet. Uansett om det blir på den ene aller den andre siden av byen så vil det være et stort pluss for Notodden å få en slik etablering i kommunen. Ikke minst for å styrke vår egen status som handelssentrum for Øst-Telemark.

Sist Biltema så til Notodden tapte vi kampen for Bø
Nå er det noen år siden at Biltema luktet på Notodden, men endte opp med BØ i Telemark. Men vi som er fra Notodden vet jo at for oss så er aksen langs E134 langt mer hensiktsmessig enn å skulle over Resjhemheia til Bø. De fleste som bor langs E-134 aksen drar nok heller til Mjøndalen enn over til Bø for å besøke Biltema.

Så situasjonen tatt i betraktning. Tiden for et politisk friere mot ledelsen i Biltema vil i overskuelig fremtid neppe bli bedre enn akkurat nå. Om vi viser handlekraft nå så kan nødvendig saksbehandlingstid for ny arealplan i Kongsberg bli en så stor ulempe for Biltema at de tar minste motstands vei. De innrømmer at de nå begynner å føle en hvis panikk. Kanskje den korteste veien til nytt varehus kan bli Notodden?

Så til de som tar tak i slikt… kjør på, tiden er inne!