Når skal Norge våkne?

Se rundt dere! Hva ligger bak aksjonene i Frankrike (De gule vestene)? Hva ligger bak opprøret i Chile den siste tiden? Hva gjør at USA nå har 550.000 som bor på gata? Det er viktig for oss i Norge å se grunnlaget bak disse problemstillingene, for vi er på vei i en politisk retning som i ytterste konsekvens kan føre oss til samme sted. Selvsagt skjer det ikke over natten. Men svekkede velferdsordninger, privatisering av stats-ressurser og økte avgifter til fordel for skattelette på inntekt og formue, ja det har vi sett lenge også her på berget. Ikke lukk øynene, for jo før vi åpner dem og tar tak, jo enklere vil det være å begrense skadene av Solberg-regjeringens Thatcher-politikk.

Hva mener jeg med Thatcher-politikk? Vi kan ha glemt det, men hun var altså Storbritannias Jernkvinne som ville fagforeningene til livs. Hun startet en massiv privatisering av offentlige virksomheter og reformerte velferdsytelsene på en slik måte at etter hun tok makten økte andelen fattige i England fra 13,4 prosent i 1979 til 22,2 prosent i 1990, da hun gikk av. Hun fikk elleve år i den engelske statsminister-stolen. Vår egen «Jern-Erna» får forhåpentlig vis ikke mer enn åtte…

USAs politikk suger
USA, som har ført Solberg-politikk, -med enkelte få unntak, så lenge vi kan huske, har i dag 550.000 som bor på gata. Mange av dem har vært hardtarbeidende hele livet, men ender likevel opp med en pensjonsutbetaling på ca 750 US$ i måneden. Det tilsvarer ca 6.600 norske kroner. Problemet er at dette er ikke til å leve av da boligpriser er så drevet i været at det er bare folk med kapital som har råd til hus og leiligheter. Eierne leier så ut sine objekter til husleier som mange ikke klarer å rå med på sine usle dollar i måneden. -Hva da? Jo, da kaller gata. Da må man sove ute. I USA er det slik det er. For der er hver mann sin egen lykkes smed. At du ikke har klart å holde hode over vannet er ikke myndighetenes problem, -det er ditt! Punktum finale!

Nummeret før borgekrig
I Chile har de en grunnlov som gir staten rett til å privatisere alt. En grunnlov som ble etablert under diktatur-regimet i landet. Til og med landets vannressurser er privatisert. Det er altså private som eier vannet i springen din. De kan ta den prisen de vil for det! Folket er prisgitt de private eierne som har fått sine privilegier fra staten. Arbeidsledigheten er stor og folk må ta til takke med det de får i lønn. De som faller imellom, de som ikke klarer å stå i dette, -ja de er fortapt. Ingen bryr seg!

De demonstrerer ikke, de lager folkeopprør
Så til Frankrike og de «Gule vestene» – hvem er de? og hvorfor lager de støy? For dette er ikke demonstrasjoner, det er opptøyer. Folk er lei og de viser nå sin misnøye. Om du tror det kun er de fattige og arbeidsledige som utgjør dette folkeopprøret, så tro om igjen. Her finner du selvsagt de to nevnte gruppene, men du finner bønder, du finner den arbeidende middelklassen, du finner pensjonister, unge og gamle og til og med en og annen fra det øvre sjiktet som ser hva som ligger bak og faktisk står opp for en mer rettferdig fordeling. Den franske befolkningen var lei av Sarkozy og stemte på en ny mann som virket til å ville endre på det hele, men hva fikk de?
En blå-blå politiker som stjeler enda mer fra lav og middelklasse enn sine forgjengere til fordel for landets øverste sjikt. De som allerede har mer enn de noen gang kan bruke opp.

Det vi snakker om er høyrepolitikk
Hele tiden jobber slike ideologier etter prinsippet om at dersom de rike får enda mer vil det dryppe eller renne nedover i systemet og komme alle til gode. Kjente toner? Erna Solberg og Siv Jensen forsøker å fortelle oss dette til stadighet. Men, vær våkne. De snakker med to tunger. Legg merke til hva de sier og mål det opp i mot hva de gjør. Da slår fort ideologien sprekker. Milliarder av kroner i skattelette går ikke til investering i arbeidsplasser, det går til å styrke den rikeste delen av befolkningens formuer. Det som skjer er at en liten prosentandel av våre rikeste til-røver seg penger fra det offentlige som kunne gått til å heve livskvaliteten til de svakeste gruppene.

Vil vi dit med Norge?
Enn så lenge har ikke middelklassen i Norge merket dette direkte på kroppen, men bare vent. Om ikke vi våkner snart så vil det komme. Da kan det være for sent, eller i det minste tungt å reversere. Når offentlige fiskekvoter allerede er solgt for evig og alltid, når det er EU og private eiere som styrer våre strømpriser og når det er utenlandske profitthungrige selskaper som eier det meste av omsorg her i landet i form av private helseforetak og private barnehager, da er det fort for sent…

Da må vi på med «gule vester» vi også. Da må vi slåss for maten. Leve med sykdom uten behandling og i verste fall flytte på gata om vi blir arbeidsledige eller uføre. For høyrepolitikkens rette ansikt er basert på tanken om at bare de syke og uføre får lite nok, ja så vil de nok klare å arbeide!»

La oss aldri slippe det så langt!

Legg all egoisme til side. 2021 blir et veiskille. -Hvor vil DU at Norge skal gå i 2021?

Det er opp til oss nå…