Politisk kvarter i dag 27.10.20

Faksimile av Mudassar Kapur fra tv-skjermen denne morgen

Mudassar Kapur (H), åpner dagens politiske kvarter med å hevde at AP går inn for fri tannhelse for alle i sitt nye program og at dette har partiet Høyre beregnet til å koste minst 10 milliarder kroner. Han henviser hele tiden, gjentatte ganger, at AP lover gratis tannhelse til alle i sitt nye program for perioden 21-25.

Link: Hør Politisk-Kvarter episoden her!

Hvor har du lest dette Mr.Kapur? Det er i beste fall en svært upresis beskrivelse. Om jeg ikke hadde vist bedre så kunne jeg falt for fristelsen å tro på Kapurs villedende kommunikasjon. Under kan du lese selv hva som faktisk står i program-forslaget… Det er langt fra fri tannhelse til alle, -selv om det hadde vært strålende, selvsagt!

Direkte kopi fra programutkastet til AP for perioden 21-25:

Legg merke til begreper som «gradvis» og «mål om» – altså her defineres det ikke noen som helst fri tannhelse for alle fra dag én, slik Mr.Kapur hevder. Men at man begynner med svake grupper og en nøktern utvidelse av aldersbestemt fri tannhelse… som en start. Kostnadsmessig er jo dette noe helt annet.

Linjenummer er referert i venstre marg om du vil hente hele programforslaget å lese selv. (Link): Det finner du her! Det er altså dette Mr.Kapur får til å bli fri tannhelse til alle!

Er det rart at mange velgere får politikerforakt? Vi kan jo ikke stole på det som blir sagt. Om vi ikke selv leser oss opp og faktasjekker det våre politikere kaster ut av seg, så kan vi gjøre alvorlige feilgrep når vi går til urnene høsten 2021.

Så mitt råd til mine lesere er: Forsøk å gå litt dypere enn normalt og ikke ta et ord for et ord fra en politiker. Det gjelder egentlig over hele linja. Sjekk forholdet mellom ord og handling.

Men i grunnleggende forstand, -om du har under 700.000 i årsinntekt og ikke besitter store formuer, ja da vil du ikke tjene på en fortsatt Høyrestyrt regjering. Så enkelt kan det sies. Da bør du vurdere ett av følgende partier (det du er mest enig med): AP, SP, SV, eller Rødt.

Om du helst ikke vil betale skatt, så bør du samtidig mene at velferden bør reduseres. For det er konsekvensen. Jeg skjønner at vi alle, grunnleggende sett, helst vil ha mest mulig igjen til eget forbruk. Men glem ikke at vi har alle en mulighet for å bli syke, vi kan til og med bli uføre. Vi alle har, -eller vil få, nær familie som er gamle. Eller vi er gamle selv, nå. Vi kjenner alle en nabo, en venn, eller en familie som har behov for den norske velferden. Glem ikke det, når du sikler på en ekstra tusenlapp eller to i skattelette, for for de fleste av oss dreier seg aldri om særlig mer enn småpenger i den store sammenhengen.

Ikke hjelper det særlig heller, med noen skarve tusenlapper i skattelette på inntektsskatten, når egenandeler går opp, elavgiften går opp, matmomsen stiger, drivstoffavgiftene øker… og alle ytelser hos NAV strupes, bostøtten reduseres og for noen fjernes den helt…

Her finner du den store forskjellen på venstreside-politikk og høyreside-politikk.

Du må selv vurdere hva du er mest tjent med og hvilken politikk du tror mest på. Men sjekk hva de gjør, ikke hva de sier. For det er mye som kommuniseres muntlig på TV og i media generelt som er bare tåkeprat uten rot i handling.

Godt valg i 2021!