Ryker barneskolen?

Telen slår opp med fete typer: BARNESKOLEN RYKER – Her er det vel i beste fall dårlig språk. I verste fall er det nok en overskrift som fører leserne bak lyset, -igjen. Om de ville brukt en overskrift som dette, burde det stått: RYKER BARNESKOLEN?

Det er forskjell på «Skyt, ikke vent» og «Skyt ikke, vent».

Spørsmålstegnet og ordenes rekkefølge ville gjort den store forskjellen i Telens overskrift. I mitt andre lille eksempel så ser vi at bare et «komma» kan utgjøre en stor forskjell. Derfor er språkbruken viktig.

I Telens sted sier overskriften tydelig at barneskolen (og da vet alle at det er Klokkarud vi snakker om) er skrinlagt. Det blir ikke noe av den planlagte skolen. Den ryker. Det slås fast.

– Ja, jeg lar meg provosere!

Hvorfor? Jo, fordi det er fattet et lovlig vedtak som planlegger for ny barneskole på Klokkarud. Det vedtaket står ved lag. Det som nå får Telen til å konkludere er Rådmannens budsjettforslag for 2021. Men det er et forslag. Ikke noe endelig der i gården. Det eneste som ligger i dette er noen signaler om hva Rådmannen mener om kommunens økonomi, nå og i fremtiden. Han mener det blir svært trangt, men han finner likevel plass til tre nye toppstillinger rundt seg selv i kommune-administrasjonen som alene vil øke lønnsbudsjettet med sikkert 4-5 millioner…

Selvsagt er Rådmannens forslag et viktig utgangspunkt, men det er nå engang politikerne som nå skal sette seg ned med dette budsjettforslaget og starte sine omprioriteringer. Det er helt opp til flertallet i kommunestyret og fatte et endelig budsjett. Det får altså Rådmannen ikke gjort noe med. Så det er litt vel raske konklusjoner Telen formidler med fete typer. Siste ord er ikke sagt om barneskolen i Heddal.

Vel, så er det åpenbart noen endrede forutsetninger. Teknisk bregenet en noe lavere skatteinngang og mindre statlige overføringer neste år. Men i et budsjett på rundt 1 milliard så finnes det alltid noe handlingsrom. Og vi må huske på at det er jo ikke hele utbyggingen som skal dekkes over budsjettet, men finansieringen av det. Og jeg tror også jeg med stor grad av sikkerhet kan si at det skal være SVÆRT nødvendig, -og i praksis «ikke håp i helvete», om koalisjonen skal legge ny barneskole i Heddal på is nå. Skolestrukturen har vært en viktig sak i de siste to valgkampene, og ny barneskole i Heddal er siste brikken i puslespillet i denne strukturen.

Så enn så lenge, ikke fortvil for tidlig. Skuffelser i politikken hender jo under skiftende forutsetninger, men en skrinleggelse av ny barneskole i Heddal sitter nok veldig, veldig, langt inne!

Utredningsrapporten om ny barneskole i Heddal