Fylkesutvalget sa NEI til Telemark Ring

Notoddens kanskje viktigste sak de siste 20-30 årene om nyetablering og potensielt fremtidige arbeidsplasser, fikk nei i fylkesutvalget. Det stod om 10 millioner kroner fra et budsjett på godt over 5 milliarder. Men fylkesutvalget fant ikke pengene? Og det verste av alt, det var våre egne (AP,SP,SV og MDG) som stemte i mot!!!

Det er ikke ofte jeg engasjerer meg i fylkespolitiske spørsmål, men dette er så trist for Notodden kommunes del at her må jeg si min mening. Høyt og tydelig. Jeg har ringt med Maja Foss Five i dag og ytret mitt syn på saken og jeg kommer til å sende dette på mail til samtlige som stemte i mot denne bevilgningen.

Om fylkeskommunen ikke skjønner hvor viktig denne saken er for Notodden så er det virkelig trist. Dere 9 som stemte mot dette bør spørre dere selv: Hvem er vi til for? Hvem er det vi skal tjene?

Det virker ikke til at dere har stilt nettopp disse spørsmålene til dere selv. Å «hestehandle» i budsjettet på en bevilgning som er så til de grader viktig for en av fylkets kommuner er bare trist.
Til MDG vil jeg spørre: Tror du Harald Moskvil at det blir mindre motorsport i Norge om du klarer å utsette dette prosjektet med et par år? Denne banen vil være så mye mer enn bare et motorsportsenter. Vi snakker antageligvis om Nord-Europas mest moderne testsenter for ny kjøretøy-teknologi. Tror du den teknologien blir basert på fossile biler? Flere av de største bilprodusentene i Europa er «på» i dette prosjektet, og de satser selvsagt tungt på ny teknologi og EL. Men de trenger moderne testbaner og testsentre. Ikke minst for selvkjørende teknologi og utviklingen av nye smarte løsninger på batteriteknologi. Det burde være som søt musikk i ditt partis ører. Uansett, Motorsporten klarer du nok neppe å stoppe. Så om ikke dette motorsportsentret havner i Vestfold-Telemark, ja så havner det ett av de andre stedene som står i kø for å ta over plasseringen.

Nå må dere våkne. Dere stikker kjepper i hjulene for et svært viktig og fremtidsrettet prosjekt for Notodden kommune. Vel, selv om prosjektet Telemark Ring kanskje ikke står og faller på denne bevilgningen, så ville det uansett vært et svært viktig signal å sende ut til private investorer dersom Fylkeskommunen hadde «sett» Telemark Ring og Notodden kommune, og gjennom det støttet opp om etableringen. Nå sendes et stikk motsatt signal til mulige bidragsytere: Fylkeskommunen anser ikke dette som særlig viktig!

Og så til Senterpartiet: Hvorfor går dere i mot dette? Hva er deres begrunnelse? Den begrunnelsen bør være god, så lenge dere velger å se over hvilken næringsmessig verdi dette vil ha for Notodden som kommune. Terje Riis-Johansen, -du er fylkesordfører. Hvem er du til for? Hva slags politisk substans består du av som leder av fylkeskommunen, når du velger å gå i mot en av de viktigste sakene så langt i dette århundre for en av kommunene du er tillitsvalgt for. Hadde det enda dreid seg om en fillesak, men sannheten her er at dette er en budsjettmessig fillesak for Fylkeskommunen, men for Notodden betyr det enormt. Du kan umulig ha forstått kraften i denne saken lokalt her hos oss!

Notodden har gjennom millionbevilgninger til prosjektet så langt vist hvor viktig dette er. Det er ikke noe vi bare sier. Og det er i tillegg en tverrpolitisk enighet på Notodden om bevilgningene til dette prosjektet. Fra Rødt til FrP. Alle ser potensialet og viktigheten av dette prosjektet i kommunestyret lokalt. Men Fylkesutvalget ser åpenbart ikke det samme!

Så til mine egne partifeller, AP: Dere stemte også med de andre i koalisjonen? Men dere viste, for dere kan ikke ha unngått å sett hvordan Notodden AP og vår partileder og ordfører Gry har stått på i denne saken. Hvorfor går dere lokalpartiet her på Notodden rett i mot, når det er så åpenbart at dette er en så viktig sak for lokalsamfunnet her? Det bør begrunnes! For om ingen andre har skjønt denne sakens betydning, så burde i alle fall dere ha skjønt og selvsagt forsøkt å formidle dette videre. Dere er våre fylkespolitikere og en av partiets lokale ordfører har stått på seint og tidlig i snart flere år for å få landet dette prosjektet… Og dere 5 stemmer i mot? Dere viser Gry og Notodden ryggen i siste indre når vi virkelig trang dere. Kjenn på den.

Jeg er virkelig skuffet og det er ikke ofte jeg sender signaler videre til de «høye herrer og damer», men nå sier jeg i fra. For dette handler ikke om penger, de hadde dere funnet om dere ville. Det handler om vilje. Ingen ting annet. Vi snakker om lommerusk i et budsjett på over 5 milliarder kroner.

Nå får dere gå i tenkeboksen. Alle som én. Neste veikryss er vel ikke så alt for langt frem. Da bør dere rette opp i feilvurderingen deres og sørge for at dere faktisk gir Notodden den støtten vi trenger for å lande et av kommunens viktigste nærings-prosjekter på lang lang tid.

Husk hvem dere er til for!

Morten Gjerde
medlem, Notodden AP


Det har kommet svar fra Terje Riis-Johansen på dette innspillet (som ble sendt på mail til alle 9 som stemte mot Telemark Ring i fylkesutvalget:

«Hei. Vi legger i årets budsjett ned en videregående skole. Vi legger og ned linjer på noen av våre skoler og kutter betydelige beløp i vår administrasjon. Vi må også låne penger for å opprettholde et minimum av nivå på våre fylkeskommunale veier. De er stedvis i en svært dårlig forfatning. Det er forklaringen på at det er ulike prosjekter som det ikke er penger til. Vår økonomiske situasjon er rett og slett sterkt svekket de siste årene, dessverre.

Terje Riis-Johansen»