Takker for meg i Notodden AP

Det er med en rar følelse, en blanding av oppgitthet og tristhet, at jeg nå meddeler at jeg har meldt meg ut av Notodden Arbeiderparti. Nå er det ikke noen stor dramatikk i dette, verken for meg eller partiet. Jeg har ingen formell rolle i partiet, utover en styreplass i Gransherad Arbeiderlag, og således er min utmelding uten særlige konsekvenser for verken den ene eller den andre.

Hvorfor?

Jeg meldte meg inn i Notodden AP den 23 april 2010, da for å jobbe aktivt i kampen for å bevare 1-10 skole i Gransherad. Altså, grunnet skolestruktur-saken. Den gang hadde jeg selv barn på skolen. Og jammen ble det ikke en skolestruktur-sak som sendte meg ut av partiet også. Denne gangen for en annen skole enn Gransherad.

Det er ikke slik at jeg tror den løsningen AP nå har kommet opp med, nødvendigvis vil bli en dårlig løsning. Det har jeg ingen kompetanse for å mene noe om. Og jeg ser også den økonomiske siden av dette prosjektet, og man trenger ikke være «trollmannen fra Os» for å skjønne at et skole-konsept til 34 mill. vil gi større økonomisk handlingsrom for kommunen i årene som kommer, enn om det ble bygget en helt ny skole til 180 mill.

Problemet for meg ligger ikke der! Det jeg legger til grunn for min uttreden av partiet på denne saken er primært to ting:

  1. Jeg mener partiet har lovet og presentert seg selv som garantist for en helt ny 1-7 barneskole i Heddal gjennom to valg, 2015 og 2019. Om dette endres bør det komme gjennom en grundig og gjennomtenkt prosess der alle parter får ta del i prosessen. Eventuelle nye løsninger må forankres både i partiet og hos velgerne før slutninger fattes.
  2. Den interne prosessen i partiet på denne saken mener jeg er under enhver kritikk.

    Vi vedtok enstemmig nytt budsjett med «klokkarud» inne, på medlemsmøte den 23.11, da var det ingen store motforestillinger utover at man fant økonomien stram, men likevel innen rekkevidde. Uka etter, 30.11 opprettholdes vedtaket om klokkarud, men det åpnes for å vurdere et annet alternativ. Nøyaktig ytterligere en uke etter dette, den 7.12 blir det noe uklart innkalt til nytt medlemsmøte (eller rettere til kommunestyregruppemøte med anledning for medlemmene å møte )… uansett, her blir planene for et nytt skole-konsept lagt frem muntlig for partiet. Ingen saksliste i møteinnkallingen, ingen saksdokumenter som viser det aktuelle forslaget, ingen detaljer om hva som ligger inne i kostnadsrammen… Og det skal stemmes tilnærmet i samme åndedrag. Vi skal ta stilling til et helt nytt konsept for barneskolen i Heddal til en prislapp som åpenbart er utarbeidet på rekordtid av Rådmannen og hans stab… Jeg finner denne prosessen underlig, rotete og svært dårlig utredet/informert.

Så for min del er det opplevelsen av en uforankret og forhastet beslutning som først og fremst preger meg i denne saken og som førte til mitt valg om å tre ut av partiet. Jeg føler at partiet har stått for en gjennomtenkt og ideologisk tuftet skoleplattform helt siden før valget i 2015. En desentralisert skolestruktur som selvsagt er dyrere enn en struktur med færre skoler og sentraliserte elementer. Men, partiet har fokusert på at bydeler og bygder er naturlige lommer med selvstendige små samfunn der skolen utgjør et knutepunkt for sine respektive oppvekst-områder. Dette har jeg tro på som en god nøkkel for gode samfunn. Og vel, det blir jo en løsning på skole i Heddal, men det sier seg selv at det Heddal har ventet på i 7 år er ikke det som nå forslås. De har ventet tolmodige i brakker på en ny skole som de gjennom år er forespeilet. Først på Vidar, så på Klokkarud…

Men, over natten så har ledelsen i partiet snudd. Vi skal gå bort i fra det våre velgere har oppfattet som det vi skulle være garantister for. Det er greit at vi kanskje må erkjenne vår nye økonomiske situasjon, men i minste fall så burde da saken være utsatt slik at alle berørte parter hadde fått tid til å sette seg grundig inn i hva dette innebærer. Heddølene burde også fått orienteringer og fått anledning til å delta i prosessen.
Jeg minner igjen om at vi for 14 dager siden hadde et budsjett på bordet der skolen på Klokkarud lå inne, i dag var det vist helt umulig? Hva har skjedd av endringer på disse 14 dagene? Hvem har snakket med hvem? Og hvor kommer disse nye ideene fra?

Jeg mener også at det politiske håndverket her er elendig. Vi går over natten fra ideen om en ny skole til 180 mill., i form av en ny 1-7 skole, som vi har vært innstilt på siden før 2015 valget. Til nå å sette i gang en snuoperasjon som setter hele koalisjonen i spill. I tillegg brekker vi «ryggen» i møte med veldig mange av våre velgere som stolte på oss og ga oss tillit, både i 2015 og i 2019. Nettopp fordi vi stilte som garantister for en ny felles barneskole i Heddal.
Jeg vet at i det formelle valgprogrammet så er det ikke konkretisert noen ting om skole i Heddal, så slik sett kan man selvsagt vri dette til å være i tråd med vårt program. Men om man går i seg selv, og i rettferdighetens navn, så var det et annet budskap som ble formidlet både under valgkampen i 2019 og 2015. Usikkerheten som knyttet seg til Klokkarud på dette tidspunktet var kun om grunnforholdene var egnet, det var liksom det eneste som kunne endre planene om Klokkarud. Ingen ting annet! Den rapporten er klar. Man kunne bygge skole på Klokkarud. Derfor opplever jeg at denne saken nå har blitt rotet til av AP i siste indre, først og fremst av en svært mangelfull inkludering og prosess, og det tar jeg avstand fra.

Jeg sier på ingen måte at den nye planen er dårlig, for det vet jeg som sagt ingen ting om. Jeg mener selvsagt heller ikke at det er feil å ta økonomisk ansvar. Alt det er vel og bra, men jeg mener at prosessen ved dette siste «politiske krumspringet» er forhastet. Det er for dårlig utredet og medlemmene i partiet er ikke orientert tilstrekkelig til at partiet kan ta en fornuftig avgjørelse tuftet på et godt faktagrunnlag. Det er helt urimelig i en så viktig sak. En sak som har stått støtt i partiet siden 2015, blir endret i løpet av noen dager på tampen uten særlig involvering fra andre enn partiets ledere.

Men dere som kjenner meg: Vit at jeg er på sak her, ikke person. Jeg er akkurat den samme som før og jeg bærer ikke på personlige negative følelser mot noen av dere. Jeg er bare veldig uenig i fremgangsmåten og den politiske prosessen som er gjennomført. Det er ikke på noen måte personlig, selv om noen av dere selvsagt må ta ansvar for prosessen her. Det er ikke mer enn rett og rimelig.

Vel, vel… Takk for meg, det har vært spennende. Men nå er det over for min del! Lykke til videre med krevende tider.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter