Hva skjer når politikk og samfunn ikke forstår hverandre?

Heddal U-skole i 2008… Nå er dette blitt en fin skole. En vellykket oppgradering, der altså!

Da skjer det som skjer i kommentarfeltene på Notodden om dagen. En kan bare gå inn på Telen’s facebook portal å lese kommentarfeltene i skolesaken så er det ikke vanskelig å se at folk er forbanna. På sett og vis, forståelig nok. Men om vi skal forsøke å være nøytrale og bestrebe oss på å se helheten så er forholdet mellom lokalpolitikere og samfunnet for øvrig, ofte en svært polarisert virkelighet.

Problemet er at politikere må fremskrive sine satsningsområder når de er på stemmesanking før valg. Det kan ikke komme som en bombe på noen at de politiske partiene spisser sine budskap i denne tiden. Og jeg tror faktisk at intensjonen i alle de gode tiltak de fronter, faktisk er der, -da. Men, så kommer virkeligheten. Budsjettene skal snekres sammen og pengene strekker ikke til. Moralen er selvsagt at politikere flest må bli mer forsiktige med hva de lover. Men det vet vi alle sammen at det kommer ikke til å skje!

Da er alternativet at vi velgere tar høyde for nettopp dette. Vi kan tenke at vi halverer forventningene allerede der, under valgkampene. Vi kan se på partienes grunnleggende ideologi å velge ut i fra det. Ikke fokusere så mye på sak. Da blir vi kanskje mindre skuffet når kjernesakene ender opp i reduserte tiltak.

Når det er sagt, så vil jeg også mane til at vi, velgerne, tenker over at det er vanlige folk som stiller til valg. De driver politikk på fritiden sin. De ofrer mye for at jeg og du skal ha et så velfungerende samfunn som mulig. Og uansett hvordan vi vrir og vrenger på det så har de mange hensyn å ta. Mange munner å mette. Jeg trenger ikke å holde noen lange forsvarstaler, for det er ikke det jeg ønsker med dette innlegget, men jeg ønsker å si: Tenk dere om to ganger før dere går til for harde personangrep, -for de er bare mennesker de også, de som tar i mot kjeft, hets og sjikane. Og de får det fordi de forsøker etter beste evne å tilfredsstille alle på en gang. Det er bare det at det er ikke mulig. De har en umulig oppgave. Rett og slett.

La oss i lyset av skoledebatten se litt bak de upopulære vedtak som nå er gjort. Hva er det som gjør det vanskelig? Det er selvsagt sammensatt. At de faste overføringene har falt år etter år under regjeringen Solberg er selvsagt en faktor. Du kan sammenligne det med at du har hus og gjeld, hytte og bil og så mister du jobben. Du finner deg ny jobb, men den gir deg 30.000 dårligere betalt enn hva du hadde… Hva gjør du med din nye økonomiske virkelighet? Jo du må kanskje selge den dyre bilen og kjøpe en billigere bil. Du kan sløyfe ferien til USA med hele familien og dra på hytta i stede. Vipps, så er hele tapet tatt inn… Slik må en kommune tenke også. Og forutsetningene endrer seg hele tiden. Fra år til år. Noe er forutsigbart, andre ting ikke så lett å forutse…

For eksempel eiendomsskatten. Det er et bra tidspunkt å nevne den. For dette er den eneste skatten kommunen selv rår over. Mange av oss er forbanna på den og mener den bør bort. Regjeringen og spesielt FrP har presset kommunene på dette. Det er symptomatisk for denne skatten at den er høyest i de kommunene som faller dårligst ut i den statlige fordelingsnøkkelen som ble omtalt lenger opp. Det er logisk. De trenger pengene denne skatten gir for å holde liv i skoler og eldreomsorg. Derfor har også Notodden måtte ligge høyt på denne skatten. Nå presses denne skatten ned 1 promille pr år av Regjeringen. Det får direkte følger. Så enkelt er det egentlig. Bare reduksjonen her er 7 mill. mindre inn til kommunen, altså felleskapet. Det er finansieringen av en full 1-10 skole i Heddal alene, og mer til, faktisk. Så sårbart er dette spillet.

Her er hva som er rådmannens prognose for kommuneøkonomien 2021:
(sitat fra rådmannens budsjettnoter):

Kommunens økonomiske forutsetninger får en kraftig reduksjon i 2021. Kommunen får ca. 7 millioner kroner i tapte inntekter som følge av færre innbyggere. Videre får
kommunen ca. 7 millioner kroner i tapte inntekter som følge av at eiendomsskatten for
boliger og fritidsboliger blir redusert fra 5 til 4 promille. Dette letter skattetrykket på den
enkelte boligeier men går samtidig ut over inntektsgrunnlaget til kommunen. Kommunen
taper videre om lag 1,2 mill. kr. på overføring av skatteoppkreveren til staten. Kommunen
taper også 1,4 millioner på at innslagspunktet for ressurskrevende tjenester heves.

Samlet sett er det beregnet at kommunes inntektstap er på til sammen ca 19 millioner
kroner i 2020 kroner. Samlet sett utgjør dette en kraftig reduksjon av inntekter og derav ramme fordelt til drift for 2021 som ligger 13,5 millioner lavere enn revidert budsjett 2020.

Innberegnet i dette er allerede kompensasjon på ca. 10 millioner for økte korona kostander i første halvår 2021. En slik dramatisk endring fra et år til et annet er ikke mulig uten å redusere
tjenesteomfang, kvalitet, tilskudd eller antall ansatte. Det er et betydelig kutt som kommer
på toppen av allerede planlagte kutt. Mange av disse må nå reverseres.
Vi må som organisasjon tilpasse utgiftene i forhold til inntektene. Det kommer til å bli
krevende. Den eneste måten å løse slike reduksjoner på er å arbeide godt sammen.
Politisk og administrativ.
(sitat slutt)

Så vel, jeg ønsker ikke å klandre verken de som er lynende forbanna på facebook eller AP/R som i siste sekund valgte å møte denne hverdagen. Jeg forstår begge leire i denne saken, uten at det endrer på noe som helst. Det jeg savner er at når politiske parti eller enkeltpolitikere har skapt så sterke forventninger som de har gjort her (AP/SP/R) så må de selvsagt ikke bare tre raske løsninger ned over hode på dem det gjelder. For alle disse partiene har noe å forklare velgerne. AP og Rødt må forklare hvorfor de har måtte ta til vettet, SP bør forklare hvorfor de velger å stå på alternativet rent økonomisk sett, for med det bør de også si noe om konsekvensen av standpunktet sitt, nå og i alle fall for de neste 3-5 årene. For det er jeg og du, -vi innbyggerne, som uansett vil bli berørt i andre hånd.

Så med det bildet på plass tenker jeg at det som mangler her, det er åpenhet. Det er dialog. Det er å gi velgerne følelsen av å bli tatt med når forutsetningene endres på denne måten. Det må skapes forståelse. Det kommer ikke av seg selv. Så når tingene strammer seg til på denne måten, så bør det tas en time-out, det bør arrangeres gode informasjon og dialog plasser, slik at folket får komme med innspill. Får hjelpe til å se løsningene eller rettere forstå mangelen på løsninger, for skal vi tro rådmannen så finnes det ikke lenger økonomisk rom, og det er en følge av årsaker som har vært vanskelig å forutse. Det må politikerne ta innover seg, men det må jo også vi som innbyggere!

Det er lett å kreve, men i rettferdighetens navn så tror jeg faktisk at våre folkevalgte har en god intensjon i utgangspunktet. Men noen ganger baller det seg aldeles, ting kommer ikke i riktig rekkefølge og strategien for hvordan folket skal inkluderes eller informeres går aldeles ut av spor… Da er det viktig, tror jeg, at folket reiser seg opp, viser seg bedre enn sine politikere og hjelper til med dialogen. Hjelper til å få toget på skinnene igjen. For vi vet alle at om vi mister jobben, så må utgiftene i heimen ned. Litt slik er det for koalisjonen nå. AP og R tok det innover seg i ente time, SP flyter på vinden, enn så lenge. Uansett, vi kan løse dette sammen eller vi kan hyle å skrike til kemneren tar oss. Vi har lov til å være skuffet, men uansett så er virkeligheten at vi må se løsninger fremfor skyttergraver. Så det minste nå er at det blir gitt tid til å se på alle alternativer i fred og ro og at folket i Heddal blir sett og tatt med på råd i valg av en ny og rimeligere løsning. For 180 mill. er åpenbart ikke tilgjengelig, om man ikke vil at handlingsrommet skal være helt på bristepunktet i overskuelig fremtid. Det er vi neppe tjent med. Uansett hvor urettferdig og smertefullt det enn føles akkurat nå.

Så kan vi være enige om at det er noe herk når forventningene som er skapt er større enn mulighetene. Det smerter oss alle. Min oppfordring til alle engasjerte sjeler er likevel: Finn sammen, finn praktiske løsninger som vi kan leve med. Rett og slett redefiner og gå videre! Virkeligheten er her, NÅ!