«Time out» er medisinen nå…

Skaden er skjedd. Tillitsbruddet til velgerne er et faktum. Koalisjonen er i full splittelse. AP fikk akutte indre brytninger. 3 kommunestyremedlemmer har meldt seg ut av AP og blitt uavhengige. Det setter dermed kommunestyrets flertallsplattform i løst spill. Uavhengige utgjør nå totalt 7 medlemmer av 41 i kommunestyret. Det er samme antall som Høyre som er det nest største partiet i Notodden.

Politisk kaos? Vurder selv…

Mitt råd i dag er å følge oppfordringen til FAU Rygi og leder Merete Cloumann Kroken om å ta en «time out». Stopp vedtakene i denne omgang og start på nytt. Heddølene forstår nå at økonomien krever handling, men la de da få være en del av løsningen. La de få være med å være konstruktive om hva det kan bli isteden for Klokkarud til 180 mill.

Det kan jo være, om flere hoder får tenke og at man har litt mer enn to dager på seg, at det finnes flere varianter som tross alt er bedre enn det som nå foreligger. For det fremstår jo som det verste alternativet ever, om man skal høre på Heddølene selv og lærerne som skal drifte dette.

Og nå er det jo slik at det er jo sikkert også et eller annet mulighetsrom mellom disse 34 mill. og 180 mill. Det er jo ikke særlig grundig utredet noe av dette. For spriket mellom disse to summene er jo enormt.

Og Heddølene er jo sjokkartet mørnet gjennom siste dagers hendelser, så der er nok allerede viljen stor selv for ytterligere utsettelser. For dem virker det jo nå som at dagens løsning med brakkeskole faktisk foretrekkes noen år til, fremfor den nye delte løsningen som nå ligger på bordet.

Så selv om om kaoset som oppstod etter AP sin uventede snuoperasjon fremstår som politisk selvmord for partiet selv, så har det i alle fall bidratt til en sjokkartet justering av forventningene i Heddal. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe, som bestemor ville ha sagt…

Så skolesaken er jo nå tilnærmet nullstilt. Derfor kan i alle fall stumpene reddes ved å gi debatten en ny mulighet. Se på nye alternativer og kanskje regne på om det kanskje finnes en middelvei på investeringen her. Kommunens befolkning skjønner jo at det finnes en lommebok også hos kommunen og at det er vårt felles ansvar å ivareta en best mulig disponering til felleskapets beste. Men de må få det forklart på en ordentlig måte, slik at de skjønner sammenhengene. Da først kan vi løfte i lag og finne løsninger som vi forankrer oss til og som vi ser er det beste for felleskapet i sin helhet.

Og det meste av fellesskapet handler nettopp om Barn og Eldre. I tall ca. 80 prosent av kommunens inntekter hvert år går med til akkurat dette. Barn og Eldre.

Minner om fjellvettregel No. 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu!