Telens «leder» bommer på premisset

Dagens «Leder» i Telen, fredag 11.12 tar opp det som karakteriseres som et mulig demokratisk problem. At medlemmer fra ulike politiske partier melder seg ut av partiene og blir uavhengige på bakgrunn av at de er uenige med sitt eget parti i enkeltsaker. Det har selvsagt Redaktøren helt rett i, -på generelt grunnlag.

Men, i dag kom «lederen» i forbindelse med at tre av Arbeiderpartiets kommunestyremedlemmer har meldt seg ut. Premisset for disse utmeldelsene er slik jeg opplever det ikke primært vedtaket i seg selv, men mer den politiske prosessen frem til vedtak. Et nederlag i sak må man selvsagt stå i når man er partipolitiker, og det gjør de fleste normalt også. Men denne gangen handler det dessverre mer om opplevelsen av at partiets øverste ledelse ikke har ført en god nok prosess frem til det nye vedtaket.

Spørsmålet redaktøren reiser peker på trusler mot demokratiske føringer i politikken, og det er jo nettopp det disse tre kommunestyremedlemmene og noen enkeltmedlemmer nå står opp i mot også. Sviktende demokratiske prosesser.

Jeg har selv snakket inngående med nestleder Torgeir Bakken om dette og han har erkjent at prosessen var mangelfull og rotete. Dette går på den interne demokratiske prosessen, det går på innkallingen til det avgjørende møte og det går på manglende sakslister og dokumentasjon.

Dette må også ses i sammenheng med at saken i seg selv har stått sentralt gjennom to valgkamper for Arbeiderpartiet, 2015 og 2019, og er en sak med stor kraft i lokalsamfunnet. Dette er ikke en sak man kan ta lett på. Skolestruktur har også vært en svært viktig markeringssak som på mange måter har definert det største skillet mellom Venstre og Høyresiden i kommunestyret de to siste periodene.

Når da ledelsen i Notodden Arbeiderparti, tilnærmet på eget initiativ, går inn for å snu partiet i en så viktig sak, så er dette noe som vil kreve en god forankring hos medlemmene og prosessen frem til votering bør være tuftet på god informasjon og grundig politisk debatt. Så har ikke skjedd i denne saken. Derfor oppleves den mer eller mindre «kuppet» igjennom på rekordtid.

Det er holdt tre møter i løpet av 3 uker, der det mandag 23.11 ble innkalt til medlemsmøte med sak «budsjett» på dagsorden. Budsjettet ble vedtatt enstemmig i tråd med koalisjonens plattform og med Heddal Barneskole på Klokkarud inne. Ingen kritiske bemerkninger verken fra ledelsen eller medlemmer.

1 uke senere: Neste møte, også et medlemsmøte, den 30.11. Agenda: Budsjett. Et enstemmig medlemsmøte opprettholder budsjettet med skole på Klokkarud (180 mill.) inne. Men her vedtas det at man «kan» åpne for å se på andre alternativer grunnet den vanskelige økonomiske situasjonen.

Så er det ingen mer debatt om dette. Men 3 dager senere, torsdag 3.12, kl 17:36 sendes det ut en innkalling der det står:

Hei! Buddsjettgruppa skal ha møte i kommunestyresalen i sentrumsbygg til mandag 7.des. kl 18:00. Møtet er åpent for medlemmer av Notodden AP.

Så kommer det umiddelbart en ny melding der det står: Rettelse, det er kommunestyregruppa som skal ha møte til mandagen, ikke budsjettgruppa. Alle medlemmer er velkommen.

Det er i dette møte at saken blir forelagt partiet om å endre standpunkt om skolen i Heddal. Ingen sakspapirer finnes. Ingen detaljer om det foreslåtte alternativet utover muntlige svar på forespørsel under møtet. Der blir det opplyst at utredningen er foretatt av Rådmannen og hans stab og at det i forslaget på 34 mill. var tiltenkt fordelt med 24.mill. til Sem og 10 mill. til Rygi. Ordfører snakket varmt for saken med forankring i kommunens dårlige økonomiske stilling.

Det blir også påpekt av undertegnede under punktet «godkjenning av innkalling», at jeg var i tvil om dette egentlig er et medlemsmøte og i så måte usikker på om vi faktisk kan stemme over noe som helst denne dagen. Jeg referer da til innkallingene som ikke konkret kaller inn til «medlemsmøte», samt en «post» på partiets lukkede facebook-kanal der det ble uttalt bare timer før møtet av en av partiets kommunestyremedlemmer at, sitat: «Det er ikke medlemsmøte. Medlemmene kan komme å høre på».

Vedtaket fattes denne kvelden! (7.12)

Det har altså skjedd noe internt mellom enkeltpersoner, deriblant leder og nestleder i tidsrommet 30.11 til 7.12. Ledelsen var nok allerede på saken mellom medlemsmøte den 23.11 og den 30.11, siden saken åpenbart tok en liten vending på møte den 30, med at det ble åpnet for å se på alternativer…
Men å si at det nye vedtaket til Notodden AP er velfundert og forankret i det brede lag av partimedlemmer er ikke riktig. Og partiet har heller ikke tydeliggjort godt nok hva som stod på agendaen den 7.12. og at det faktisk var tiltenkt som et medlemsmøte. For oss som har fulgt partiet gjennom tykt og tynt i en årrekke, så fremstår dette som tilnærmet «kupping» av saken.

Når man da ser denne saken i form av hvilken betydning den har hatt for partiet de siste fem årene og så sakshåndteringen i lys av dette, så skjønner man at en slik endring burde vært gitt en betydelig bedre politisk prosess internt.

Det er den mistilliten som dette skapte som har vært hovedårsak til at 3 kommunestyremedlemmer og så vidt meg bekjent ytterligere 7 medlemmer har forlatt partiet. Det ryktes at det er enda flere medlemmer som har meldt seg ut, men det kjenner ikke jeg til. At enkeltmedlemmer uten politiske roller kan ha meldt seg ut på det grunnlaget, at det ikke ble 1-7 skole på Klokkarud, er godt mulig. Men det rører likevel ikke ved at Telens «leder» i dag baserer seg på feil premiss i sin kritikk.