Det er i krisetider det er smart å tenke nytt

Nå er etterdønningene av torsdagens kommunestyre i full gang. Torgeir Fossli står frem med å retorisk plassere skylden for delt barneskole på SP, mens SP forsvarer seg med begreper som «pest eller kolera». Men hva skal denne skitkastingen egentlig føre med seg inn i fremtiden?

Viktig å tenke langsiktig nå, så ikke pengene kastes rett i «sorte hull» som bare «fylles igjen» etter neste valg! Da hjelper det lite om prosjektet skole ble «billig» for kommunen nå. Det er dyrt å være fattig, men vi må ikke gjøre det verre enn det er!

Jeg tror ikke skolestrukturen er ferdig med dette. Fossli (V) og Høyre vil nok ikke gi seg med sin kongstanke. Felles ungdomsskole for NUSK (Notodden Ungdomsskole) og HUSK (Heddal Ungdomsskole). -Og med det fatale vedtaket som nå er fattet, basert utelukkende på økonomi, så ligger det i kortene at AP vil slite med å vinne ett nytt valg i neste periode. Høyre og Fossli (V) vil da stå klare for å gjennomføre sin «sparepakke» på skolesektoren. Det burde ikke komme som noen overraskelse.

Så sett i det lyset så mener jeg at HUSK uansett lever farlig etter september 2023. slik sett burde det nok vært en vurdering verdig når kabalen nå først var oppe til behandling. Når likevel AP rakner i sin skoleideologi som de har stått så på for, grunnet økonomi, så ligger det jo på mange måter en erkjennelse i dette: At Fossli og Høyre må ha hatt noe rett i sine prognoser vedr. økonomien i skolen, hele tiden.

Har H og V sett noe som AP/SP/R ikke fikk med seg?

Uansett, i tråden som utspilte seg på Telens facebook-side, der alle skylder på alle, leser jeg at årsaken til hastverket var at budsjettet måtte godkjennes og at det ikke er lov etter kommuneloven å utsette én budsjettpost slik SP åpenbart fremmet forslag om? Vel, så ta ut hele posten da og innse at vi trenger mer tid for å se på løsninger og økonomi. Det kommer vel en revidering av budsjett senere i 2021, gjør det ikke?

For saken og løsningen er for dårlig fundert. Den fremstår i dag som en «panikk-handling». Og det er ingen tvil i min verden i alle fall hvem som utløste dette, det var AP. SP valgte å sitte rolig i båten, i påvente av at andre kunne ta støyten for den skuffelsen som måtte komme i Heddal. Men om det er en god og ansvarlig beslutning av SP er selvsagt en helt annen sak. De er jo underlagt den samme økonomien de, som resten av partiene. Men, i det minste så kan de stå rakrygget i forholdet til sine velgere, selv om jeg er redd at noen grupper i kommunen ville ha måtte bøte for dette på et senere tidspunkt om SP hadde fått flertall. Når de likevel skjønte hvor et kommende kommunestyre stod så var jo dette et trygt valg for å frita seg selv for ettertidens ansvar.

Men å henge ut SP, slik Fossli tar til orde for mener jeg er urimelig. For det var først og fremst AP, med støtte fra Rødt, som satte SP i denne situasjonen. Koalisjonens plattform var klar og alle koalisjons-partiene, med følge av SV, var enige i formannskapet den 24.11 om et budsjett der 1-7 skole på Klokkarud var inne. Så hvem som har påvirket AP i etterkant av dette formannskapsmøte er et spennende spørsmål? Var det rådmannen som skremte vannet av APs leder og nestleder, så de snudde på hælen? Noe skjedde i alle fall, rett etter det formannskapsmøte!

Men, nok en gang: Det er ikke for seint å snu! At budsjettet er vedtatt betyr ikke at pengene som er bevilget til skolestrukturendring i Heddal må brukes. Det vedtatte budsjettet ligger ikke klart enda på kommunens nettsider, så jeg får ikke sjekket summen, men jeg mener at den endte høyere enn de 34 mill. som det først ble antydet.

Uansett, la oss tenke nytt. Helt nytt. Hva med å slå sammen HUSK og NUSK på Rygi til en felles ungdomsskole der. Så kan man slå sammen Sætre, Tveiten, Tinnesmoen og Høgås Barneskoler til en felles barneskole for byen med 1-7 på Sætre. Hvis det er slik at store skoler sparer så mye på drift og er så fordelaktige som mange mener. Og til slutt i denne kabalen så gjøres Sem om til en 1-7 barneskole for Heddal.

Da sitter vi igjen med 3 skoler, Felles U-skole på Rygi, Barneskole 1-7 på Sem og en stor Barneskole 1-7 på Sætre. Dette i stede for 7 skoler som disse berørte utgjør i dag. Personlig mener jeg at Tinnesmoen som boligområde vil bli tungt berørt om skolen blir flyttet, men det er åpenbart tid for å gi blanke i slike samfunns-sosial-politiske betraktninger når situasjonen er som den er.

…Hva, er det utenkelig at en felles ungdomsskole lokaliseres på Rygi? Jeg syntes jeg hører argumentene nå, men er det lengre fra sentrum til Heddal, enn motsatt?

Eller så var det en som hadde et forslag i Telen-tråden om at 8-10 fra Sem kunne flyttes til Rygi og at 1-7 ble anlagt på Sem. Det er et mindre radikalt forslag enn det senarioet jeg lanserte over her. Så ja, det er mulig å tenke andre løsninger som kanskje gir en bedre innfrielse av løfter, samtidig med at økonomien ivaretas.

Konklusjonen min blir: Når budsjettet for skole-strukturendring strupes til 1/3 så må løsningene ses på i et helt nytt lys. Det tar tid. Stopp prosessen nå og begynn på nytt. Politisk prestisje til side, takk! Saken er for inngripende i folks hverdag til å bli gjenstand for politisk intrigespill.

-Og venter vi litt nå, så kanskje det blir ny regjering fra neste høst. Det ville nok også bidratt i riktig retning for kommuner i vårt landskap. AP sitt alternative budsjett for 2021 ville gitt Notodden ca 6 mill. mer i frie overføringer. Det kunne finansiert Klokkarud alene! Jeg bare nevner det.

Sett på vent, tenk nytt, og få med alle berørte i en dialog og ideutvikling. At 5 år med kamp for en velfundert skolestruktur nå blir endret over natta på denne måten, er å anse som hastverksarbeid. Ingen er tjent med det. Selv ikke Rådmann og Høyresiden, som ser ut til å være ganske enige i denne saken…
-Låter det kjent? At Rådmann og Høyre er ganske enige om skolestruktur… Intet nytt under solen der, altså! Uansett om Rådmannen heter Sturla eller Svein. Jeg sier ikke mer…