Flystøy engasjerer med spisse albuer

Telen har publisert en artikkel om ekteparet Sunberg/Juvet som bor i Solbakkvegen i Heddal. De er plaget av flystøy. Når man leser kommentarene som ligger under artikkelen på Telens Facebook-side så må jeg vel innrømme at jeg føler mange sliter med å nyansere sine tilbakemeldinger.

Noe som går igjen er at «det er jo bare å flytte». Noen mener at «å flytte til fjells» vil hjelpe om man vil ha ro, og andre snakker om arbeidsplassene denne skolen medfører. Mange mener at de som klager bare syter og mellom linjene kan man få forståelsen av at om du er støy-plaget så bør du enten flytte eller holde kjeft.

Jeg mener at denne formen for språk er respektløst overfor de som faktisk er plaget av denne støyen. Om man selv, enten ikke bryr seg eller ikke føler støyen plagsom, så er ikke det ensbetydende med at andre ikke kan føle det annerledes. Det bør folk vise respekt for, men på Facebook virker det som om at «alt er lov». Klin til, liksom. Få det ut!

Kreditt: Bilde over er sakset fra Tønsberg Blad.

Så til det saken egentlig handler om. Jeg tror man må erkjenne at opplevd støy kan ha svært lokale variasjoner. Både vedrørende beliggenhet av bolig eller eiendom og vedrørende personlige preferanser rundt hva man irriterer seg over. Og ikke minst hvordan opplevd støy påvirker den enkeltes kropp og sinn.

Det er lett å tenke at støyen skal være mest påtrengende rett rundt flyplassen, men det er ikke nødvendigvis slik. Været avgjør om innflyvningen skal foregå fra nord (Heddal – begge sider) eller fra sør (Tveiten og Heddalsvannet og Klevarsiden). Og flyskolen selv snakker om at de tar hensyn og flyr vekk fra byen der de ikke berører noen med støy. Vel, det de blant annet gjør da er å fly opp i området rundt Follsjøen. Om de tror at det ikke bor folk i dette området så bør de sjekke litt nærmere. For både Bolkesjø, Helleberg og bosetningene i Vik blir i aller høyeste grad gjenstand for motorstøy når det blant annet trenes på «motorkutt» i Follsjø-området. For øvrig også et viktig rekreasjonsområde for byens innbyggere.

Jeg bor selv i dette området og i motsetning til de som bor rundt flyplassen, eller i byen for den sakens skyld, kan jeg påberope meg å ha flyttet «til fjells» nettopp for å få ro og fred fra støy. Den freden, som for meg personlig er viktig av helsemessige årsaker, blir nå stadig utfordret av flystøy fra pilotskolen. Så støyforurensningen er ikke bare knyttet til områdene rundt selve flyplassen. Jeg kan også legge til at det er flere fra lokalområdet på Bolkesjø og Helleberg som føler støyen forstyrrende. Noen i så stor grad at de allerede har kontaktet kommunen om problemet. Riktignok uten den helt store responsen. Så skal det også sies at det også her er innbyggere som ikke føler seg særlig plaget. Så det er åpenbart personavhengig i hvilken grad man føler denne støyen plagsom.

Derfor tror jeg at dialog bør være det beste om ikke problemstillingen skal utvikle seg til noe som kan ende opp som et kjempeproblem med steile fronter i befolkningen. Så her bør kommunen være initiativtager, det er de som har den tetteste dialogen mot innbyggerne i form av å være folkevalgte. De representerer oss, uansett om vi er for eller mot, og bør derfor være bindeleddet mellom «folket» og de profesjonelle aktørene som først og fremst er Pilot Flight Academy og i andre hånd selvsagt flyplassledelsen.

Man trenger jo ikke søke mye på «google» for å se at denne og andre lignende flyskoler har gjentagende presseoppslag om støyforurensning. Tønsberg, Hamar, Arendal, Skien… alle med saker av lignende karakter knyttet til flyskolestøy. Så at dette er et problem tror jeg det er dumt å avfeie. Her er alle tjent med at om man skal leve side om side så må det dialog til. Det er ikke sikkert at det er nok, men det bør uansett starte der!

Så til flyplassen rent isolert sett. Hvor lenge skal innbyggerne akseptere at kommunen sponser denne plassen for de noen få med særinteresse for fly? Vi har ikke råd til behovsprøvde skolebygg, vi «kjiper» på eldreomsorgen, vi benytter oss av billigste kompetanseløsninger i lovpålagte tjenester i skoleverket, men vi fortsetter å tro på en flyplass vi har subsidiert med kommunens skatteinntekter så lenge jeg kan huske… og jeg husker tilbake til rundt 1980 i alle fall. Hva gir denne flyplassen tilbake? – ja sånn helt konkret!

Jeg er glad for «Notodden air show», det er en verdi. Ruteflyene var en verdi for kommunens pendlere og vi kan i alle fall tro at det holdt mange tilbake fra å flytte ut av byen med jobben. Altså sponsede flybilletter ga skatteinntekter tilbake. Men nå er det jo ingen slike ruter lenger. Og selskapene som har holdt på med dette har kommet og gått gjennom årenes løp. Som regel grunnet for dårlig lønnsomhet. Charter har det jo vært drømt om i årevis, men slik denne flystripa er i dag er det jo uaktuelt med normalt store fly. Så uten en større utvidelse er jo det med charter bare drømmer i et luftslott. -Og hvor lenge skal man vente på slikt? Vel, vi har i alle fall ventet i 40-50 år allerede… Er det noe på gang?

Neste spørsmål blir: Hvor mange stillinger er egentlig knyttet til flyskolen? og hvor bor de som fyller disse stillingene? Skatter de til Notodden? Eller pendler de inn på ukesbasis og skatter andre steder? Noen har etterlyst et regnestykke på hva som akkumuleres av inntekter og hva som koster kommunen penger, og selvsagt forholdet mellom disse. Det er et adekvat spørsmål å stille. Det kunne faktisk vært svært interessant, helt uavhengig av støyspørsmålet å fått et slikt oppsett med årlige data fra 1980 til nå. Jeg tror innbyggerne ville fått sjokk og jeg tror en slik oversikt ville avdekket at kommunens «drømmer» rundt flyplassen har vært naive og at kostnadene ikke på noen måte kan forsvarer seg. Avinor har jo aldri tatt Notodden flyplass inn i varmen. De vil ikke noe med Notodden utover å være en nødhavn i lys av sikkerhetshensyn. Kanskje det er på tide å ta det inn over seg og heller bruke pengene på moderne skolebygg eller andre påkrevde samfunnsoppgaver? Jeg vet mer enn mange andre at det ofte kan bli litt feil å sette ting opp mot hverandre på denne måten, men det er nå engang en felles kasse der inntektene skal dekke utgiftene og Notodden er ikke akkurat blyge i å suge ut maks av hva de kan finne grunnlag for hos oss innbyggere. Så vi har lov å stille spørsmål.

Så min konklusjon er: Flystøyen er en relevant problemstilling som bør tas på alvor og kommunen bør ta en nøkkelrolle i denne debatten!