Fabian «Stang ut»…

Det er blitt rabalder etter talen til Jonas Gahr Støre på Utøya den 22.juli. Fabian Stang (H) langer ut og føler seg indirekte beskyldt for å ikke ta avstand fra høyreekstremisme. Dagsnytt-18 hadde besøk av Stang i dag (fredag 23.7) hvor han opprettholder sin kritikk av Støre, men med respekt å melde: Dette er skikkelig skivebom Fabian Stang!

Skjermdump fra Facebook

Jeg har selv hørt talen til Støre og hører noe helt annet enn det Fabian Stang hevder i sin kritikk. Jeg hørte en partileder som appellerte til at alle landets partier måtte stå opp for felles kamp mot høyreradikale krefter. I forlengelsen av dette så nevnte han partiene på høyresiden i norsk politikk spesielt, sammen med lederne for tros og livssyns-organisasjonene. Han oppfordret til at de måtte være våkne og gi klare signaler om at høyreradikal tankegang ikke er akseptert. Det er dette siste her som Stang har reagert så kraftig på.

Han har åpenbart tolket dette dit hen at Støre mer eller mindre sier at høyreradikale er høyresidens ansvar alene. Men det var ikke det som ble sagt. Det ble som sagt presisert at alle hadde det samme ansvaret om å ta avstand, men Støre påpekte samtidig at de som er radikalisert på ytre høyre fløy neppe hører så mye på hva han som partileder for Arbeiderpartiet sier i en slik sammenheng. Et budskap fra venstresiden i norsk politikk vil altså etter all sannsynlighet bare bli ignorert av det som er å anse som de høyreradikale her til lands.

Derfor vil det være svært viktig at politiske ledere på høyresiden i politikken, gir klare signaler til disse kreftene om at deres syn er uten politisk støtte i Norge og at deres tankesett derfor anses som utenfor det akseptable. Om Høyresiden i norsk politikk sier klart i fra om dette, vil det være et viktigere signal til dem det gjelder, enn dersom Gahr Støre forsøker å si det samme. Det var dette som lå i det Støre påpekte. Oppfordringen ble likevel klokelig gitt som en generell anmodning der alle ble tatt med, også AP selv og resten av venstresiden.

Og Støre har selvsagt helt rett i det han signaliserer. Alle skal selvsagt ta lik avstand fra slike holdninger, men logikken tilsier selvsagt at klare meldinger fra høyresiden i norsk politikk vil ha en langt større kraft overfor de miljøene som er å anse som høyreradikale. For hva venstresiden i norsk politikk sier eller mener, ja det er nok ikke særlig adekvat for folk som deler ABB sine ideologier. Det vil nok kun virke som å helle bensin til bålet.

Så ja, Fabian Stang, derfor har dere på høyresiden et stort ansvar å ta. I så måte er selvsagt FrP den viktigste signalbæreren i denne sammenhengen. Rett og slett fordi FrP er det mest ytterliggående høyre-partiet i Norge dag og ergo nærmest de høyreradikale miljøene og deres ideologier. (Selvsagt uten sammenligning for øvrig). Det innebærer at FrP også må tenke grundig igjennom hvilke signaler deres retorikk faktisk sender. Listhaug er jo ikke akkurat kjent for å spare på kruttet.

Spissformulerte budskap fra Listhaug, som at «AP tar mer hensyn til terrorister enn til landets sikkerhet», supplert av et bilde med IS-krigere, kan være nok til å utløse handling fra høyreradikale krefter her til lands. Det er derfor svært uklokt og det er i tillegg splittende. I ytterste konsekvens er det farlige ytringer. Hun som nå er partileder må tenke igjennom dette. For ord kan fort nøre oppunder de kreftene flertallet ønsker å ta avstand i fra.

Så ingen beskylder verken Høyresiden i politikken, partiet Høyre eller Fabian Stang for å dele tankegods med landets høyreradikale krefter, men høyresiden i politikken vil ha større gjennomslagskraft i å nå eventuelt radikaliserte grupper på ytre høyre fløy. Derfor er det så viktig at partiene på denne siden i politikken er beviste på å ta tydelig avstand.

Så nå mener jeg Fabian Stang har sett fanden på høylys dag og han har valgt å kun høre det han ville høre. Han har også falt for fristelsen med å tolke det i sitt eget bilde og uheldig vis har det gått aldeles på tverke. Så nå er det bare en vei å gå Stang: Legg deg flat og beklag! Støre har et poeng som du og mange med deg bør lytte til.