Vil Hima Seafood slippe ut sitt slam i Tinnsjøen?

Har Notodden Kommune fulgt med på etableringen av Hima Seafood på Rjukan?

Det skal satses 1,7 milliarder i dette anlegget. Det var også planlagt et renseanlegg til 440 millioner kroner, -men blir renseanlegget realisert?

For når prosjektet hadde besøk av Næringsminister Jan Christian Vestre i mai i år (2022), så ble det påpekt til ministeren fra Styreleder Olav Ullern at «vi har en liten utfordring med hensyn til renseanlegget, som er initiert av situasjonen vi er i nå med krig og økte priser«. Han presiserte videre at dette gjaldt kun renseanlegget, ikke selve fiskeoppdrettet. -Men, hva betyr det? Skal renseanlegget sløyfes?

Og hva betyr i så fall det for oss på Notodden?

Referanse: Artikkel med omtale av styreleders signaler vedr. oppføring av renseanlegg: https://ilaks.no/hima-seafood-finansiering-pa-17-milliarder-er-sa-godt-som-pa-plass-og-na-skjer-det-ting-pa-tomta/

Undertegnede vet faglig sett ikke om dette vil utgjøre et problem og om man skal henge seg opp i det, men det er i så fall nå det må reageres om så er tilfelle? Notodden Kommune vil slik jeg skjønner det ikke ha noen inntekter fra anlegget på Rjukan. Jeg mener det er tre anlegg som er foran Hima Seafood i løypa med å bygge slike landbaserte anlegg i Norge og der har alle hatt lange prosesser rundt nettopp dette med miljøutfordringer knyttet til utslipp.

Grønnvollfoss kraftstasjon – som ligger i det aktuelle vassdraget. Foto: Morten Gjerde / Politisk Portal

Så jeg tenker at her må Notodden Kommune være våkne. Utslippet skal etter hva jeg forstår føres i rør ut i Tinnsjøen. Planen er å slippe ut avfalls-slammet på ca. 50 meters dyp. Men hvor renner vannet fra Tinn? Først til Tinnoset, så videre ned elva til Kloumannsjøen, -Notoddens drikkevannskilde. Så videre ned til Notodden og Heddalsvannet. Så Notodden vil jo i praksis være mottakeren av de eventuelle forurensningsproblemene som kommer som følge av dette utslippet. Vann renner som kjent ikke oppover, så Tinn Kommune slipper jo i stor grad å bekymre seg for dette.

Så om det er riktig at det vurderes å sløyfe renseanlegget så bør vel kommunen gå igjennom følgende av et slikt grep fra Hima Seafood sin side. Notodden Kommune vil i så fall i aller høyeste grad bli berørt av dette.

Toget står på perrongen nå og snart er det for sent å reagere. Tomta er under opparbeidelse for gigantbygget på Rjukan og utslippstillatelse er gitt, men planene rundt rensing er muligens endret og planendring er ofte en bevist strategi for å lette prosessene med offentlige godkjenninger. En endring etter at planene er godkjente er ofte ikke like utsatt for fokus som når selve hoved-søknaden sendes inn.

Her er utslippstillatelsen fra Statsforvalteren gitt i 2020: file:///C:/Users/mg/Downloads/84275_Tillatelse%20.pdf