Hima Seafood bygger renseanlegg

Jeg hadde en sak for kort tid siden der jeg stilte en rekke åpne spørsmål om mulige utslipp fra det planlagte gigant-anlegget for oppdrettsfisk på Rjukan. Min agenda var nok først og fremst å sette saken på dagsorden med tanke på at Notodden Kommune ikke måtte «sove i timen» i denne saken. Da underforstått det politiske miljøet med støttet av fagfolkene i miljø-teknisk avdeling.

Jeg vil understreke at jeg trakk ingen konklusjoner i mitt innlegg, men jeg stilte en rekke spørsmål. Min bekymring ble sådd etter å ha lest en artikkel på nettsiden «ILaks.no», der de dekket et besøk av Næringsminister Vestre til anlegget på Rjukan. I denne artikkelen ble det referert to setninger som vekket min interesse. Den ene var at det i en bisetning ble nevnt at slike anlegg ikke har formelt krav om rensing og én setning der de siterer styreleder Ullerens uttalelse om at de har endret noe på planene om renseanlegg.

Slik jeg leste det ble det sådd tvil om renseanlegget skulle bygges!

Faksimile av artikkelen og det som skapte usikkerhet rundt renseanlegget (i gult felt) Klikk for større bilde.

Ordføreren har nå gått ut i Telen og lover et folkemøte om saken. Det er selvsagt bra. Slik at de som har spørsmål kan få faglige kvalifiserte svar. Nå har jo allerede Telen og TA omtalt saken grundig og det ser ut til at Hima Seafood likevel har tenkt å bygge renseanlegget som lovet. At dette nå kommuniseres tydelig er bra.

Daglig leder Sten Falkum i Hima Seafood bekrefter til TA at renseanlegget vil bli bygget og stå ferdig i 2023. Det får en prislapp på 3-400 millioner. Han formidler at de vil gjenbruke vannet med en effektivitet på 99,7% (ergo er det altså et såkalt RAS-anlegg som skal bygges) og at det således er kun 0,3% av vannet som skal slippes ut i Tinnsjøen. Det som slippes ut er i tillegg renset og tilnærmet helt rent i følge Falkum.

Går man litt i dybden på RAS-anlegg så er jo rensingen i et slikt anlegg først og fremst en renseprosess for det vannet som skal gjenbrukes. Således trenger selskapet dette anlegget. Så investeringen er en nødvendighet for selve oppdrettsanlegget, mer enn for rensingen av avfalls-vannet. Det kan fort forstås som en raus miljøinvestering, men er altså mer en driftsmessig nødvendighet for selskapet selv.

Om noen ønsker å sette seg mer inn i dette før «folkemøte» så finnes det mer detaljert informasjon om RAS-anlegg her: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1568/m1568.pdf

Det er også mye nyttig info i utslippstillatelsen som er gitt Hima Seafood og som Falkum bekrefter at de selvsagt forholder seg til i den planlagte driften. Denne er linket i forrige innlegg om saken.