Hva nå, venstresiden i norsk politikk?

Arbeiderpartiet, som har rollen som venstresidens dominerende storebror og styrings-parti, virker til å råtne på rot om dagen. Meningsmålingene er begredelige. I alle fall om man sammenligner med oppslutningen for bare få år siden. Et historisk dårlig kommunevalg fikk de også i fanget i september 2023. Hva skjer egentlig, og hvorfor er vi endt opp her og hva er veien videre for å sikre fortsatt venstreside-politikk også etter 2025?

Viktige spørsmål! Og at AP tar dette på aller største alvor er jeg ikke ett sekund i tvil om. Folk med makt vil alltid kjempe for å beholde makta! Så dette blir nok mer ett spørsmål om selv-innsikten er god nok i partiet og om ledelsens personlige politiske ideer vil stå i veien for tydelige venstreorienterte løsninger. Mange ender snart opp som bildet over viser om ikke noen tar innover seg at velferden er under press.

Jeg vil se litt på alt dette med mine øyne. Det kommer ett nytt stortingsvalg snart. Det er det kommende valget i 2025 som nå er satt i spill og som krever samling i bunn! Om det skal vinnes! Og slik meningsmålingene lever om dagen så er det faktisk ingen tid å miste.

Hvorfor velger AP sentrum fremfor venstre fløy i politikken?
Først må jeg spørre: Hvorfor velger AP, som landets største sosialdemokratiske parti, å gå til sentrum (SP) isteden for å samle hele laget på venstre fløy? Jeg ser ingen annen god forklaring enn at AP er så toppstyrt av EU- vennlige akademikere at det passer dem svært dårlig å gå den andre veien. Hvor er da legitimiteten til det største venstreside-partiet i Norge?
Joda, det er en liten forskjell på AP og Høyre på flere områder i politikken. Men de to partiene er likevel overaskende like på flere viktige fronter. Som EU saken, Energi-politikken, Fosen-saken, Arbeidslinja og målet om å holde ytelser på et så lavt nivå at det ikke må konkurrere med bunnen av lønnsdannelsen i arbeidslivet.

AP har falt med 400.000 velgere siden valget 2021
AP skal å ha mistet ca 400.000 velgere siden valget i 2021. Hvor er de nå? Beregninger sier at 133.000 er gått til Høyre. -med hvilken motivasjon? Det skulle det vært artig å vite. Og hvor er de resterende 267.000 velgerne? Er du én av de 400.000 som har mistet troen på AP fordi du føler på de høye europeiske strømprisene og er uenig i energipolitikken til AP på dette området. Eller den høye renta, -eller den kraftig prisstigning? Ja, så må du gå til venstre for AP, -ikke til høyre. Det siste løser nemlig ingen verdens ting i spørsmålene over!

Hvorfor lukker AP døra for Rødt?
Skal venstresiden samlet sett vinne stortingsvalget i 2025 så må man finne sammen. -På venstresiden!
Vi kan ikke sitte på høye hester og karikere hverandre på en slik måte at vi ikke finner skogen for bare trær. Det må søkes felleskap. Vi må bygge laget. Sammen!
Først og fremst på de feltene der vi ser at arbeiderklassen, middelklassen, fagforeningene, og borgere på ulike offentlige ytelser har felles interesser. Og det er først og fremst i fordelingspolitikken. Klasseskillene øker ekstremt i dette landet og så lenge vi fortsetter med prosentvise økninger hvert år, så vil gapet eskalere med større og større hastighet for hvert år som går. Vi er på full fart inn i amerikanske tilstander. Dette har så langt tilhørt de konservative partiene. Høyrepartiene. Men nå er AP også blitt en garantis for denne utviklingen.

Et eksempel som viser denne praksisen:
Medianlønn i Norge i 2023 var på 608.000,-. Lønnsrammen var på 5,2% i 2024. Men ser vi på litt ulike inntekter i Norge anno 2023-24 og tenker oss hva dette gjør med forskjellene over tid så ser vi at noen får ikke engang prisstigningen, altså de med lavest inntekt får ofte realinntekten redusert, mens andre eskalerer i en skala de ikke vil klare å bruke opp. Der de med minst bruttoinntekt får en økning på 39,- dagen får andre 2282,- dagen. Altså pr. dag… smak på den. flere tusen mer om dagen… da spiller det liten rolle med en prisstigning på 5 %, mens de nederst på stigen går beste fall i null.

Tabell: pr år, pr mnd. og pr.dag er tall for økningen av lønn eller ytelse basert på den gjeldene periode.

Hva gjøres for å endre på dette? Ingen forventer at skuta skal snus fullstendig, selvsagt. Noen vil tjene mer enn andre og det er helt greit. Men de nederst på stigen bør få et større løft og de på toppen kan fint klare seg med noe mindre. Så å prate om skattelette til de med inntekt under 750.000 i store ord blir jo bare floskler, når resultatet utgjør noen usle kroner pr. dag. Det høres så fint ut, men det monner jo ikke.

Erkjennelsen av hvordan våre ledende politikere roter rundt i grøten, øser ut millioner i bunnløse prosjekter, blir tatt for ulike grader av juks og bedrageri, og forfordeler seg selv i ethvert lønnsoppgjør. Dette svekker tilliten til våre folkevalgte. Stortinget har hatt en sterkere lønnsutvikling en samfunnet for øvrig hvert år siden 2017. Dette samtidig med at de gir bort vår rene energi til EU og ber innbyggerne betale regningen.

Om AP vil vinne valget i 2025 er min oppskrift både enkel og klar:

  1. «Bygg laget» med felles sosialistisk front bestående av AP, SV og R. Et tydelig sosialistisk alternativ forankret til venstre for sentrum i norsk politikk (Ja, det er ta og gi, men det er denne banehalvdelen AP bør være på).
  2. Respekter folkets «Nei til EU» gjennom to folkeavstemninger og dagens folkekrav om å ta tilbake kontrollen over energien. Om AP tørr å stå EU (og norsk høyreside) midt i mot i dette spørsmålet så tar de et tydelig valg i tråd med folkeviljen i landet. Det vil gi Høyre-partiene panikk inn i valgkampen og styrke det Røde laget så det monner. Men dette punktet bør gjennomføres raskt om velgerne skal rekke å få tillit til at et slikt alternativ er praktisk mulig.

Nå må dere snart stille dere spørsmålet: -Hvem er dere til for?
For Støre og Barth-Eide sin over-entusiastiske støtte til EU prosjektet står i veien for lojaliteten til Norge og landets egne behov. Og folket liker det ikke!