Frivilligheten har nå fått sin sjokkbølge. Regjeringen varslet forrige uke at de innfører skatt og arbeidsgiveravgift på fordelene som gis som kompensasjon for frivillig arbeid. Den norske dugnadsånden skal til livs! Sett fra et kynisk næringslivs-ståsted er kanskje dette isolert sett riktig. Det vil nok i noe større grad enn før sidestille de rene kommersielle […]

Read More →

I juli 2018, for ca. 6 måneder siden nå, mottok jeg en mail der avsender signaliserte at han fikk litt følelse av at dette nettstedet kunne virke totalitært. Bakgrunnen for kritikken baserte seg på at domenet «slikerdet.no» antyder at jeg påberoper meg sannheten og at alle andre tar feil. Det kan altså oppfattes som belærende. […]

Read More →

Valgkampen er i gang. Det er det ingen tvil om. Det er jo artig å lese om SV Notoddens nye farge. For med Borgar Løberg som arkitekt for lokalpartiets nye nærings og distriktspolitikk er det ikke umulig at de kan overta en plass i det borgerlige samarbeidet etter valget. For prosjektlederen fra Faveo Prosjektledelse, som til daglig tilbyr […]

Read More →