Dette nettstedet er en personlig tenketank som først og fremst formidler mine tanker om lokalpolitiske saker i Notodden og bygdene omkring. Her vil undertegnede ytre sine betraktninger, -ta opp og svare på urimeligheter, -og ikke minst følge med på Notoddens eneste lokalavis og kommentere når det føles nødvendig.

Apropos Telen, så fremstår lokalavisa vår som en svært høyrevennlig avis. Når avisa også har tilnærmet monopol får den derfor litt for stor makt i å forme folkemeningene i kommunen. Til tider er det påfallende hvordan saker dreies og sannheter skapes til fordel for avisens utvalgte politiske retning.

Nettopp derfor er dette nettstedet etablert. Med tanke om å representere en form for motvekt eller som en uavhengig kanal til fremme av en mer venstreorientert samfunnsforståelse lokalt på Notodden.

x

Merk deg adressen: www.PolitiskPortal.no


Til de som vil lese en  ytterligere utdypning om hva dette nettstedet er: 

Jeg registrerer at det oppstår debatt rundt om på nettet og da spesielt på Facebook, etter oppslag på denne portalen. Men det er ikke bare på nett det engasjerer, for også i korridorer og blant politisk interesserte hører jeg det snakkes. Jeg har forstått det slik at det fra enkelte er stilt spørsmål ved «hvem som står bak» denne siden? Det burde være et unødvendig tema.

Alle artikler har «Posted by Morten Gjerde» mellom overskriften og ingressen. I tillegg finner man på menyvalget øverst på siden et valg som heter «om nettstedet», som bringer deg til den siden du er på akkurat nå.

Jeg skriver alle saker ut fra min personlige overbevisning og ut i fra hvordan jeg personlig ser og opplever politiske utspill i kommunen. Alt jeg skriver her på denne portalen er å anse som min personlige mening. Det er viktig å få frem.

Det er fint at folk engasjerer seg. Både for og i mot mine meninger. Det er jo hele hensikten med en politisk portal som denne, at den skaper debatt! Det er også mitt ønske og hele bakgrunnen for at jeg legger ned tid og krefter i å belyse saker fra lokalsamfunnet slik jeg gjør. Slik jeg ser det trenger vi ofte en alternativ vinkling til hva som blir presentert gjennom Telen/media. Det er faktisk et mål for meg at denne portalen skal representere en politisk motvekt til det jeg og mange med meg opplever som en særdeles politisk ensporet lokalavis på Notodden.

Ulike meninger
Jeg registrerer også ulike følelser og utbrudd over hva jeg skriver. Det er helt i orden. Til alle som måtte komme i «kryssild» fra meg så vil jeg understreke at jeg skriver med en skarp penn, men jeg skiller sak og person og selv om enkeltpersoner kan få litt pepper i sak så er jeg ikke forbanna på noen av de utenfor saken. Bare så det er klart. Jeg «tar» saken og rollene som er knyttet til saken, og de kan få det rett fra levra der og da. Men personene bak rollene går klar i min personlige verden. Det er en viktig skillelinje. Så vet jeg at ikke alle klarer denne øvelsen like godt. Det lever jeg godt med for det er utenfor min kontroll og må derfor bli den enkeltes valg. Når det er sagt så vil jeg tilføye at jeg vet jeg stikker hodet frem. Så klare tilbakemeldinger på godt og vondt må jeg akseptere. Slik er det bare! Så takhøyden her er stor!

Jeg farer også hardere med folk jeg føler farer hardt med andre. Så de som ofte står frem med klare bastante meninger og sterke standpunkt, de får nok en klarere tilbakemelding fra meg også. Dette mener jeg de må tåle dersom de velger å «knalle på» i meningsutvekslingene i avis eller på nett. Jeg er selvsagt i samme bås og må derfor stå støtt i vinden som eventuelt blåser tilbake.

Har denne portalen noen hensikt?
Jeg vet ikke om Telens redaktør registrerer den misnøyen som er etablert blant mange vedrørende hans redaksjonelle stil, men Telen og dens utrettelige støtte til høyresidens politikk er faktisk et tilbakevendende tema blant veldig mange som står til venstre i lokalpolitikken. Mange har sagt opp Telen nettopp av denne grunn. Derfor er det også mange som oppfordrer meg til mer aktivitet på denne plattformen.

Jeg når selvsagt ikke på langt nær like mange som Telen, men jeg har en lesermasse på mellom 50 og 400 personer på dager da det ikke skrives noen innlegg, mens det kjapt stiger til mellom 1000 – 3000 lesere når det kommer saker folk er opptatt av. Det jeg da måler er unike IP-adresser som er innom siden i løpet av et døgn. Så feilmarginen ligger altså i om noen er inne flere ganger fra ulike enheter, f.eks mobil, nettbrett og pc. Det betyr faktisk at denne portalen leses av flere enn noen få spesielt interesserte.

Og til alle dere som liker det dere får servert gjennom denne bloggen, del innleggene på deres facebook-vegg. Da blir det enda flere som får det med seg. Om folket viser vei, så kan vi sammen utgjøre en forskjell. Er ikke det en spennende tanke?

Når det gjelder debatt her på siden og på PolitiskPortal.no sin Facebook-vegg, så blir det for mye for meg å drifte lange engasjerte tråder. Jeg ønsker derfor heller at om du liker det du leser, så del det på facebook og gjennom det vil vi skape mindre debatter, men forhåpentlig vis flere små, som begrenser seg til deg selv og dine venner… og mange bekker små… osv.

Vi har alle en viktig stemme om vi bruker del-knappen aktivt!

mvh
Morten Gjerde